Refund policy

Jednostrani raskid ugovora


Sukladno članku 79, Zakon o zaštiti potrošača, naručitelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora ( povrat robe ) u roku od 14 dana.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
Za detalje kontaktirajte nas putem e-maila na adresu fior.croatia@gmail.com